תהליך פרוייקט תמ"א
רשימת פרויקטים בשלבי ביצוע ורישוי :
 • פברשטין 24, קריית משה ירושלים.
 • רח' נוף הרים 14, בית הכרם ירושלים. קבלת היתר בניה.
 • בסמוך לבניין שבוצע, תמ"א נוספת ברמת הגולן, ירושלים.
 • רח' הרצל 84, בית הכרם הישנה ירושלים.
 • רח' דגניה 3, ירושלים.
 • רח' ביאליק 3, בית הכרם ירושלים.
 • שח"ל 67, גבעת מרדכי ירושלים.
 • שחל ,69 גבעת מרדכי ירושלים.
 • קטרוני,7 פתח תקוה.
 • קטרוני  23, פתח תקווה.
 • רח' גורדון 32, נתניה.
עבודות שבוצעו:
עבודות כלליות


052-2534888

המעוניינים לקבל יעוץ, הכוונה, הצעת מחיר חינם וללא תשלום