אמנת שירות  1. עקרונותיה העיקרים והמרכזיים מתווים את דרכה של החברה ואת היחסים שהיא מנהלת עם עובדיה, ספקיה, הדיירים ונציגויות הבתים המשותפים ופועלת בשיתוף פעולה.
  2. מנהלי ועובדי שקד פסגת האוורסט מתחייבים להעניק שירות מקצועי ואיכותי.
  3. לפעול בשקיפות החל מתחילת ההתקשרות ועד לסיומו המוצלח של כל פרויקט, אנו מתחייבים לשקיפות מלאה בכל פאן ושלב בהתנהלותה מול נציגות הבית המשותף.
  4. מתחייבים לפעול ביושר, לשמור על רמת אמינות גבוהה, וליידע באופן אקטיבי את דיירי הבניין הן במדעים רלוונטיים והם בדרכי הפעולה, בכל אחד משלבי התכנון והבנייה השונים.
  5. אנו ב שקד פסגת האוורסט מאמינים כי העברת מידע רציפה ושוטפת הינה חיונית להתקדמותו ואיכות של פרויקט תמ"א 38, ומתחייבים להעמיד לרשות כל דיירי הפרויקט, בכל שלב, את כל המידע הרלוונטי אותו יחפוץ לקבל, לבצע תכנון מקצועי מקדים ומפורט – על מנת לספק את שירות מצוין עליו אנו אמונים.